İşe Alım Süreci

İşe alım yaklaşımımızın temeli; ekibimize girişimci, gerçek müşteri odaklı, iş birliği ve liderlik yaklaşımı sergileyen, güvenilir ve adil çalışma arkadaşları katmaktır. İşe alım süreçlerine katılan tüm adaylarımız NOAS değerlerine, işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri ve davranış) ve gelişim potansiyellerine göre değerlendirilir.

Adayların Belirlenmesi

Çalışan seçimi sırasında; öncelikli olarak mevcut iş başvuruları ve pozisyonlar için açtığımız ilanlara yapılan başvurular içinde, aranan özelliklere sahip olan adayları değerlendiririz.

Adayların Seçimi

İhtiyaca cevap verecek niteliklere sahip adayları belirleyerek adaylarla görüşme süreci başlatırız. 

İşe Alım Görüşme Süreci

 • İnsan Kaynakları
 • İlgili Bölüm Yöneticisi / Müdürü
 • İlgili Direktör 

görüşmeleri şeklinde olur.

Kariyer Fırsatları

Profesyoneller

Başvuru Portalları

Ayrıca; ik@noas.com.tr e-posta adresine de CV'nizi iletebilirsiniz.

Öğrenciler ve Yeni Mezunlar

Aranan Kriterler:

 • Zorunlu staj, 
 • 2,00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak,
 • Pozisyonun gerektirdiği uygun bölümlerde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Sürekli öğrenmeye açık ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

AÇIK POZİSYONLAR

İHRACAT MÜDÜRÜ

Aydınlatma sektöründe üretim yapan şirketimizde istihdam edilmek üzere,

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Dış Ticaret ve ilgili bölümlerinden 
 • Benzer görevlerde en az 5 yıllık tecrübe sahibi,
 • İleri düzeyde İngilizce dil bilgisine hakim,
 • Dünyada ve Türkiye’deki led aydınlatma teknolojilerini ve yeniliklerini yakından takip eden,
 • Microsoft Office programlarına hâkim,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesi sahibi,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmayan,
 • Erkek personel alımı olacaktır.

İşin Tanımı

 • Yapılan ihracat sürecinde dış ticaret mevzuatına uygun olarak ve denetlenmelerin yapılması ve raporlaması,
 • İhracat operasyonları için sözleşme ve gümrük evrakları dahil olmak üzere, ilgili belgeleri hazırlamak ve takip etmek,
 • Pazar, müşteri, tüketici ve rakip analizleri yaparak, geliştirilecek yeni stratejilere katkıda bulunmak,
 • Ülke pazarlarında bayii oluşturabilecek,
 • Fuar organizasyonlarının takibi ve ülke bazlı müşteri portföyü oluşturulması,
 • Siparişi planlamak ve üretim departmanı ile koordine etmek,
 • Müşteriler ile fabrika ziyaretlerinin organize edilmesi,
 • Müşteri portföyü ve sektör tecrübesi olan kişiler tercih sebebidir.
BAŞVUR

FİNANS SORUMLUSU

Aydınlatma sektöründe üretim yapan şirketimizde istihdam edilmek üzere,

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin tercihen, İşletme, Maliye, İktisat ve benzeri bölümlerinden mezun,

• Minimum 10 yıl deneyimli,

• Logo-Tiger programına hakim,

• Office programlarını iyi derece kullanabilen,

• E- Fatura, e-defter ve e-arşiv mevzuatlarına hakim olan,

• Tek düzen hesap planına ve vergi mevzuatına hakim,

• Resmi Kurumlar ile iletişimi sağlayacak,

• Analitik düşünebilen, problem çözme becerisi olan,

• Ekip yönetimi konusunda başarılı, iletişim yönü güçlü

İş Tanımı

• V.U.K. ve U.F.R.S hükümlerine göre mali tablolar ile dipnotların hazırlanması, süreç yönetimi ve kontrolü,

• İlgili mevzuatın (Türk Ticaret Kanunu, Vergi, SPK) yakından takip edilerek uyumun tesis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

• Yıllık Bütçe ve Fiili Karşılaştırma Süreç Yönetimi ve Analizi,

• Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporu'nun hazırlanması,

• Cari ve Müstahsil hesapların düzenli kontrolünün yapılması,

• Haftalık ödeme listelerinin kontrolünü yapmak ve onaya sunmak,

• Ürün bazında kar-zarar raporlarını hazırlamak,

• Ticaret Odası Şirket kararlarının yayınlatılmasını sağlamak,

• Şirketin hazırlamakla yükümlü olduğu tüm mali tabloların hazırlanma süreçlerini yürütülmesi

• Dönem sonu işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

• Mevzuatın gerektirdiği yenilikler doğrultusunda yapılması öngörülen projelerin belirlenerek yol haritasının oluşturulması, ilgili projenin tamamlanarak muhasebe sistemine entegrasyonu,

• Grup içi işlemlerin mutabakatının yapılmasını sağlamak,

• Bilgi işlem departmanı ile yakından çalışarak uygun muhasebe uygulamalarının geliştirilmesi ve bünyeye adapte edilmesi,

• Muhasebe Departmanı'nın, ortaya çıkan ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak karşılayacak şekilde organizasyonunun ve koordinasyonunun sağlanması,

• Farklı departmanlar ile sürekli koordinasyon içinde bulunup, Şirkete değer yaratan süreçlerin optimizasyonu

• Şirket yönetiminin amaca ve talebe yönelik raporlamaların düzenlenip hazırlanması,

• Vizyoner bir bakış açısıyla Şirketin uzun dönemli planları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun muhasebe yöntemlerinin incelenip uygulanması.

BAŞVUR